החזרים על קנאביס רפואי

טיפול בקנאביס רפואי יכול להיות יעיל מאוד עבור מטופלים רבים, אך הוא גם יקר.
על פי נתוני היק"ר, כמות הצריכה הממוצעת בישראל של קנאביס רפואי, היא כ-39 גרם בחודש, כמות זו תעלה בממוצע כ-1,100 ש"ח לחודש.
העלות הגבוהה של הטיפול בקנאביס רפואי נובעת מכך שקנביס אינו מוגדר כתרופה, ולכן אינו כלול בסל הבריאות. גם מטופלים בעלי ביטוח בריאות פרטי לא מקבלים החזר כספי על קנאביס רפואי, אלא במקרים חריגים.
עם זאת, מדינת ישראל מאפשרת קבלת החזרים על קנאביס רפואי עבור נכי כוחות הביטחון, נפגעי פעולות איבה ולנפגעי תאונות עבודה.
במאמר זה נציג את האפשרויות הקיימות לקבלת החזר כספי על קנאביס רפואי.

החזר קנאביס משרד הביטחון

משרד הבטחון באמצעות אגף השיקום מטפל בכל נושא ההחזרים למטופלי קנאביס רפואי המוגדרים כנכי כוחות הבטחון.
אגף השיקום במשרד הבטחון מאפשר למטופלים לקבל החזר מלא עבור ההוצאות שלהם לטיפול בקנאביס רפואי.
ההחזר כולל:

 • החזר על הנפקת רישיון קנאביס רפואי
 • רכישת קנאביס רפואי
 • החזר נסיעות לאיסוף הקנאביס רפואי עד למרחק של 20 ק"מ ממקום מגורי המטופל.
 • רכישת ציוד נלווה כגון: ניירות גלגול וקונוסים, פילטרים, מכשיר אידוי קנאביס רפואי ומשאף סייקי (Syqe). לא ניתן לקבל החזר הוצאות על אביזרים כמו גריינדר (מקססה), מצתים וכדומה.
  החזר לרכישת מכשיר איוד ניתן לקבל אחת לשלוש שנים, עד לסכום של 1,999 ש"ח כולל מע"מ ברכישה.

החזר על הנפקת רישיון קנאביס רפואי

נכי כוחות הבטחון יכולים להנפיק רישיון לקנאביס רפואי ללא עלות וללא צורך בהחזר הוצאות, באמצעות פנייה לרופאים מורשים לקנאביס רפואי שעובדים עם אגף השיקום.
מטופל שמחליט להנפיק רישיון באופן פרטי יכול לקבל החזר הוצאות עבור הנפקת הרישיון עד לסכום של 401.3 (כולל מע"מ). בקשה זו יש להגיש למרפאה במחוז שלך.

החזרי הוצאות על קנאביס וציוד נלווה

הדרך המהירה והיעילה ביותר לקבל החזרי הוצאות מאגף השיקום היא באמצעות הגשת הקבלות באזור האישי באתר אגף השיקום.

בבקשה הראשונה לקבלת החזר יש לצרף את הרישיון לקנאביס רפואי והמלצה רפואית ולאחר מכן יש רק להגיש את המסמכים הבאים:

קבלה
הצהרה על אי קבלת החזר ממקור אחר (קישור לטופס)

החזר על קנאביס רפואי ביטוח לאומי

הביטוח הלאומי מטפל בבקשות להחזרי הוצאות עבור טיפול בקנאביס רפואי לנפגעי פעולות איבה.
חוק נפגעי פעולות איבה השווה את זכויות נפגעי איבה לזכויות של נכי צה"ל וכוחות הבטחון ולכן, גם נפגעי פעולות האיבה זכאים להחזר הוצאות מלא באופן דומה לנכי כוחות הבטחון.
הטיפול בהחזר הוצאות עבור נפגעי פעולות האיבה נעשה באמצעות הביטוח הלאומי ולא משרד הביטחון.

התנאים לקבלת ההחזר מהביטוח הלאומי הם:

 • רישיון תקף לשימוש בקנאביס מטעם משרד הבריאות
 • הרישיון ניתן לצורך טיפול בנכות המוכרת כנפגע איבה

ההחזרים ייעשו בהתאם לסוגים והמינונים המופיעים על גבי הרישיון ממשרד הבריאות, ויוענקו רק לאחר הצגת קבלות בגין רכישת ואספקת מוצרי הקנאביס הרפואי.

בנוסף להחזר על רכישת הקנאביס עצמו, ניתן לקבל החזרים גם על:

 • הובלת ושילוח מוצרי הקנאביס לביתכם, עד לגובה של 100 ₪.
 • הוצאות נסיעה לרכישת הקנאביס (עד למרחק של 20 ק"מ ממקום המגורים).
 • מכשירים נלווים לשימוש בקנאביס, כגון מכשיר אידוי, משאף, ניירות גלגול וכו'.

באופן דומה לנכי כוחות הבטחון, ההחזר עבור רכישת מכשיר אידוי ניתן אחת ל-3 שנים ועד לסכום של 1,999 ש"ח.

לקבלת התחייבות לטיפול או החזר כספי לנפגעי פעולות איבה יש למלא את הטופס הזה.

החזר הוצאות לנפגעי תאונות עבודה

נפגע עבודה זכאי, בתנאים מסוימים, לקבל החזר חלקי או מלא עבור טיפול בקנאביס רפואי.
הגשת הבקשה להחזר הוצאות מהביטוח הלאומי נעשית באמצעות קופת החולים.

תנאי הזכאות

 • נפגע עבודה שהוכרה נכותו על ידי המוסד לביטוח לאומי
 • רישיון תקף לשימוש בקנאביס רפואי, שניתן על ידי משרד הבריאות
 • המלצה רפואית מרופא מורשה מטעם משרד הבריאות
 • המלצה רפואית מרופא מטפל מטעם קופת החולים
 • פרוטוקול הוועדה הרפואית

אופן הגשת הבקשה

יש להגיש את המסמכים הבאים לקופת החולים:

 • המלצת רופא מורשה
 • המלצת רופא מטפל
 • פרוטוקול הוועדה הרפואית
 • רישיון לאחזקה ושימוש בקנאביס רפואי

הבקשה תיבחן על ידי רופא השירות בקופה, שבסמכותו לקבוע שהצורך בקנאביס הרפואי כולו או חלקו, נובע מהפגיעה בעבודה שהוכרה לך.

קבלת החזר כספי

לאחר קבלת אישור על הזכאות למימון, יש להגיש לקופת החולים את הקבלות והמרשמים עבור הטיפול בקנאביס הרפואי.
החזר כספי יינתן בהתאם לסוגים והמינונים המופיעים על גבי הרישיון ממשרד הבריאות.