יק"ר

יק"ר

היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות

יק"ר הוא שם קיצור  ליחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות.
היק"ר הוקמה מתוקף החלטת ממשלה מספר 3609 שנתקבלה בשנת 2011 וקבעה כי משרד הבריאות ישמש “סוכנות ממשלתית” שתנהל את פעילות ענף הקנאביס רפואי בישראל.
היחידה לקנאביס רפואי שמנהלת את פעילות ענף הקנאביס הרפואי בתחומי חקיקה, רישוי ופיקוח.
ביק”ר פועלת גם ועדת היגוי בין משרדית, המאויישת בנציגי משרדי ממשלה, רשויות ממשלתיות וגופים אחרים, ועדה זו אחראית למעקב ותיאום בנושא קנאביס רפואי בין משרד הבריאות לבין משרדים ממשלתיים אחרים.
את אופי פעילות היק"ר אפשר לתאר בשתי תקופות: האסדרה הישנה והאסדרה החדשה.

האסדרה הישנה

האסדרה הישנה מציינת את נהלי ענף הקנאביס הרפואי שנקבעו לפי החלטת ממשלה מספר 1050 בשנת 2013.
במודל האסדרה הישנה המטופל שקיבל את האישור לטיפול בקנאביס רפואי היה משוייך בעת קבלת הרישיון לחברת קנאביס מסויימת ורק ממנה היה רשאי לקבל את אספקת הקנאביס הרפואי (ללא מעורבות של בתי מרקחת).

האסדרה החדשה

במודל האסדרה החדשה שנקבע על פי החלטת ממשלה 1587 בשנת 2016 חלה תפנית מהותית ביחס לקנאביס רפואי כשיטה טיפולית.
מודל זהה סדיר את תחום הקנאביס הרפואי בהיבטי טיפול קליני ומחקר לצורך פיתוח עתידי.
המודל שנקרא גם מודל המדיקליזציה ומטרתו היתה ליצור סטדנרטים נאותים וטובים יותר בהיבט של בטיחות ויעילות השימוש בקנאביס רפואי.
מטרת נהלי המודל החדש היתה להבטיח שהקנאביס הרפואי יגיע ממקור אספקה מפוקח ויהיה דומה ככל הניתן לזה הקיים בתרופות.
נהלים שונים מגדירים את המודל החדש והם כוללים את כל מתודיקות הטיפול בקנאביס, המסלול הנכון לטיפול עבור כל התוויה מאושרות ושאר פרטים המבוססים על המידע והניסיון הקליני שהצטבר עד היום.
מוצרי הקנאביס הרפואי על פי מודל “האסדרה החדשה” נמכרים למטופלים באמצעות בתי מרקחת מורשים לקנאביס רפואי או דרך שירותי משלוחי קנאביס רפואי עד הבית.
נהלי המודל החדש מתוארים במסמך המכונה “הספר הירוק” (קישור).
בחודש מרץ 2020 הופסקה הספקת הקנאביס הרפואי על פי מודל האסדרה הישנה וכיום הקנאביס מסופק למטופלים רק לפי מודל האסדרה החדשה.

בעלי תפקידים ביק"ר

מנהל היק"ר: יובל לנדשפט (בעל תואר מגיסטר ברוקחות)/
סגן מנהל ויועץ ראשי ליק"ר: פרופ' ארנון אפק פינק (פרופסור לרפואה, מומחה לפתולוגיה ולמנהל רפואי)

יצירת קשר עם היק"ר

כתובת: רחוב ירמיהו 39, ירושלים מיקוד: 9101002, ת"ד: 1176
טלפון מוקד יק"ר: 08-6268000
פקס: 02-6474810
דוא"ל: IMCA@Moh.Health.gov.il
שעות פעילות: ימים א' – ה' 8:00 – 16:00
מידע על היחידה: בקישור הזה

כתיבת תגובה