רישיון לשמן קנאביס לאוטיסטים

הטיפול בקנאביס עבור אוטיזם מיועד לילדים מעל גיל 5.
מסמך נוהל 106 מגדיר תנאים נוספים שבהם אפשר לשקול את הטיפול בקנאביס רפואי.
רישיון לשמן קנאביס לאוטיסטים ניתן רק עבור שמן קנאביס עשיר בCBD.
ההנחיות קובעות כי השמן צריך להיות רק מהקטגוריות הבאות:

 • שמן קנאביס רפואי T1/C28
 • שמן קנאביס רפואי T0/C24
 • שמן קנאביס רפואי T1/C20

המצבים בהם ניתן לאשר רישיון לקנאביס רפואי

אישור לטיפול בשמן קנאביס לאוטיסטים ניתן על פי הנחיות היחידה לקנאביס רפואי כפי שהוגדרו בנוהל 106. להלן  ההנחיות שמתייחסות למטופלים הסובלים מאוטיזם:

למטופלים מעל גיל 5 המאובחנים עם הפרעה בספקטרום האוטיסטי על סמךDSM-5 ואשר צרפו תיעוד המוכיח שהאבחון עומד באמות המידה לאבחון אוטיזם בחוזר מנכ"ל 15/13 משנת 2013, והעומדים בכל הקריטריונים הבאים במצטבר:

 • סובלים מהפרעות התנהגות בדרגה 5לפחות על פיCGI-S, או הפרעת התנהגות בדרגת חומרה מקבילה על פי סקאלה מקצועית תקפה מקובלת אחרת, שנמשכת מעל שישה חודשים ואשר כוללת באופן יומי ורגיל: אי שקט קשה מאוד, אירועי בכי או צרחות יומיים לפרקי זמן ארוכים (30דקות), שאלות חוזרות מלוות בחרדה קשה וכדומה או מטופלים שלפחות פעם בשבוע פוגעים בעצמם או באחרים או שוברים חפצים, באופן הדורש ריסון פיזי וההתפרצויות נמשכות יותר מעשר דקות,או מטופלים שלפחות אחת לחודש פוגעים פיזית בעצמם ו/ או באחרים באופן שגורם נזק ממשי עד כדי צורך בקבלת טיפול רפואי ו/או מסכן חיים באופן ברור.
 • לאחר כישלון טיפול משולב התנהגותי ותרופתיהולם,משמעותו: טיפול בשתי תרופות נוגדות פסיכוזה המאושרות לטיפול בהתוויה זו.
  כישלון טיפולי יחשב שגם תחת הטיפול התרופתי עדיין מתקיים הקריטריון של סעיף א' או מצב שבו תופעות הלוואי מהתרופות מהוות סיכון ופגיעה משמעותית במטופל, כולל: הופעה או החמרה של פרכוסים, פגיעה בספירות דם, עליה משמעותית ולא מבוקרת במשקל, עדות להופעה של תסמונת מטבולית או הופעה של תסמונת אקסטרא פירמידלית.
  הכישלון מחייב הסבר רפואי מנומק ותיעוד מפורט של הטיפולים.
 • ההמלצה תינתן ע"י רופא מומחה בנוירולוגית ילדים והתפתחות הילד או ע"י פסיכיאטר מומחה בפסיכיאטרית ילד ומתבגר, בצירוף הצהרת המומחה כי הסביר לחולה או לאפוטרופוס שלו את סיכוני הטיפול ובכלל זה הסיכון לפגיעה והחרפת המצב הקיים ובצירוף.
  א. דו"ח תפקודי מהמסגרת החינוכיתבה שוהה המטופל
  ב. מכתב מרופא הילדים המטפל
  ג. דו"ח ניפוקתרופות ממוחשב מקופת החולים
 • הבקשה להתחלת טיפול הוגשה טרם הגיע המטופל לגיל 21, או במקרה של טיפול המשך, הטיפול התחיל לפני גיל זה.
 • מטופל המוכר בביטוח הלאומי כמאובחן על הספקטרום האוטיסטי או מטופל שקיבל טיפול בריאותי מקדם (טב"ם) במימון משרד הבריאות במעון יום שיקומי או בגן טיפולי, או מטופל המקבל שירותים יעודיים לאנשים עם אוטיזם ממשרד הרווחה, רשאי להציג אישור על כך כחלופה לצרוףתיעוד המוכיח שהאבחון עומד באמות המידה לאבחון אוטיזם בחוזר מנכ"ל 15/13משנת 2013.
  תיעוד בדבר האבחון יצורף פעם אחת בלבד ואין צורך להציגו בכל בקשת חידוש, ככל שתהיה.

שירות סיוע לקבלת אישור

מלא את הפרטים שלך בטופס שבתחתית הדף ומומחים בתחום יצרו אתך קשר לשירות סיוע לקבלת אישור לטיפול בקנאביס רפואי.
השירות מיועד למי שמתקשה להתמצא בסבך הבירוקרטי של משרד הבריאות.