יק"ר

היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות יק"ר הוא שם קיצור  ליחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות. היק"ר הוקמה מתוקף החלטת ממשלה מספר…

נוהל 106

נוהל 106 הוא מסמך של היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות המכונה גם בשם הקיצור "היק"ר". הנוהל מגדיר את הדרכים, המחלות…