רופאי קנאביס לאומית

להלן רשימה של רופאים מורשים מטעם משרד הבריאות להנפיק רישיון קאנביס רפואי. הרופאים המורשים יכולים להנפיק את הרישיון למטופלים אך…

רופאי קנאביס מאוחדת

היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות הסמיכה כ-110 רופאים להנפיק רישיונות לשימוש ואחזקה של קנאביס רפואי למטופלים הזקוקים לכך. רופאים אלו…

רופאי קנאביס מכבי

להלן רשימה של רופאים מורשים מטעם משרד הבריאות להנפיק רישיון קאנביס רפואי. הרופאים המורשים יכולים להנפיק את הרישיון למטופלים אך…