DAVID AND GOLIATH PHARMA דוד וגוליית

DAVID AND GOLIATH PHARMA דוד וגוליית

רקע על החברה

חברת דוד וגוליית (David and Goliath Pharma) היא קבוצה של חברות ישראליות שהתאגדו במטרה לייצר ולהפיץ מוצרי קנאביס רפואי לשוק הישראלי והעולמי. החברה מחזיקה בחוות גידול קנאביס הממוקמת בבאר טוביה במועצה האזורית שפיר בישראל. כמו כן, החברה מייצרת מוצרי קנאביס מתפרחות המועבדות בחוות הרבייה בית שפיר.

דוד וגוליית מחזיקים במעבדה חדשנית ופועלים בשיתוף פעולה עם חוקרים אחרים.

החברה פועלת עפ"י דרישות התקנים IMC-GAP ו-EU-GMP המיושמים בכל שרשרת האספקה שלה, החל מרבייה וכלה בגידול וייבוש.

יצירת קשר ונוכחות ברשת

כתיבת תגובה