כמה מטופלי קנאביס רפואי בישראל?

כמה מטופלי קנאביס רפואי בישראל?

על פי נתוני היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות נכון לחודש מרץ 2020 יש 88,428 מטופלי קנאביס בעלי רישיונות פעילים לשימוש ואחזקה של קנאביס רפואי.

רשיונות קנאביס לפי מצב רפואי

להלן מידע על כמות הרישיונות לפי התוויה רפואית. חשוב לציין כי יש מטופלים שיכולים להיות עם רישיון אחד עבור יותר מהתוויה רפואית אחת.

כ-46,871 רישיונות מיועדים למטופלים בשל התוויה רפואית המוגדרת ככאב כרוני נוירופתי והם מהווים כ-53.0% מרשיונות הקנאביס הרפואי.
כ-13,255 רישיונות מיועדים למטופלים בשל התוויה רפואית המוגדרת כאחר והם מהווים כ-14.99% מרשיונות הקנאביס הרפואי.
כ-8,222 רישיונות מיועדים למטופלים בשל התוויה רפואית המוגדרת כאונקולוגיה טיפול בסימפטומים והם מהווים כ-9.3% מרשיונות הקנאביס הרפואי.
כ-8,394 רישיונות מיועדים למטופלים בשל התוויה רפואית המוגדרת כפוסט טראומה והם מהווים כ-9.49% מרשיונות הקנאביס הרפואי.
כ-5,880 רישיונות מיועדים למטופלים בשל התוויה רפואית המוגדרת כטיפולים כימותרפיים והם מהווים כ-6.65% מרשיונות הקנאביס הרפואי.
כ-1,986 רישיונות מיועדים למטופלים בשל התוויה רפואית המוגדרת כקרוהן והם מהווים כ-2.25% מרשיונות הקנאביס הרפואי.
כ-987 רישיונות מיועדים למטופלים בשל התוויה רפואית המוגדרת כפרקינסון והם מהווים כ-1.12% מרשיונות הקנאביס הרפואי.
כ-769 רישיונות מיועדים למטופלים בשל התוויה רפואית המוגדרת כטרשת נפוצה והם מהווים כ-0.87% מרשיונות הקנאביס הרפואי.
כ-441 רישיונות מיועדים למטופלים בשל התוויה רפואית המוגדרת כטיפול פליאטיבי מחלה סופנית והם מהווים כ-0.5% מרשיונות הקנאביס הרפואי.
כ-443 רישיונות מיועדים למטופלים בשל התוויה רפואית המוגדרת כטוראט והם מהווים כ-0.5% מרשיונות הקנאביס הרפואי.
כ-490 רישיונות מיועדים למטופלים בשל התוויה רפואית המוגדרת כאפילפסיה בגירים והם מהווים כ-0.55% מרשיונות הקנאביס הרפואי.
כ-443 רישיונות מיועדים למטופלים בשל התוויה רפואית המוגדרת ככוליטיס והם מהווים כ-0.5% מרשיונות הקנאביס הרפואי.
כ-297 רישיונות מיועדים למטופלים בשל התוויה רפואית המוגדרת כאפילפסיה קטינים והם מהווים כ-0.34% מרשיונות הקנאביס הרפואי.
כ-198 רישיונות מיועדים למטופלים בשל התוויה רפואית המוגדרת כאיידס והם מהווים כ-0.22% מרשיונות הקנאביס הרפואי.
כ-5 רישיונות מיועדים למטופלים בשל התוויה רפואית המוגדרת כגלאוקומה והם מהווים כ-0.01% מרשיונות הקנאביס הרפואי.
כ-102 רישיונות מיועדים למטופלים בשל התוויה רפואית המוגדרת כאוטיזם והם מהווים כ-0.12% מרשיונות הקנאביס הרפואי.

רישיונות קנאביס לפי קופות החולים

כ-41,633 מהרישיונות ניתנו למבוטחי קופת חולים כללית והם מהווים כ-47.08% מסה"כ רישיונות הקנאביס.
כ-22,583 מהרישיונות ניתנו למבוטחי קופת חולים מכבי והם מהווים כ-25.54% מסה"כ רישיונות הקנאביס.
כ-8,021 מהרישיונות ניתנו למבוטחי קופת חולים מאוחדת והם מהווים כ-9.07% מסה"כ רישיונות הקנאביס.
כ-6,384 מהרישיונות ניתנו למבוטחי קופת חולים לאומית והם מהווים כ-7.22% מסה"כ רישיונות הקנאביס.
כ-9,807 מהרישיונות ניתנו למבוטחים שלא דרך קופות החולים (מערכת הבטחון ואחרים) והם מהווים כ-11.09% מסה"כ רישיונות הקנאביס.

סיוע לקבלת רישיון קנאביס רפואי

מלא פרטים ואנו נעביר את הפרטים שלך למקצוענים בתחום המספקים שירות של הדרכה וליווי לקבלת רישיון קנאביס רפואי.

מקור הנתונים: קישור

כתיבת תגובה